Tööst vabastamine terviseseisundi tõttu

Esimesel haigestumise päeval nõustab teid telefoni teel pereõde, kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab teile seejärel sobiva aja pereõe või arsti vastuvõtule.

Kui vajate haigestumise korral haiguslehte või oma lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis palun võtke perearstikeskusega ühendust ning teavitage perearstikeskust töövõimetuslehe vajadusest haiguse tõttu töölt puudumise esimesel päeval. Hilisema pöördumise korral me töövõimetuslehte tagantjärele vormistada ei saa. Info ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta leiate haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule

Erakorraliselt võtame vastu traumajuhtumeid ja muid ägedalt haigestunuid, kuid ka sel juhul oleks soovitav ette teatada oma tulekust, et mitte ooteruumis liialt kaua aega veeta. Pereõde leiab teile tingimata lähitundidel sobiva erakorralise vastuvõtuvõimaluse.

Kui töövõimetus on tekkinud ajal kui arsti vastuvõttu ei ole (õhtul, puhkepäeval kui tervisekeskus on suletud), siis pöörduge töövõimetuse põhjuse kindlaks tegemiseks töötavasse meditsiiniasutusse (kiirabi, erakorralise meditsiini osakond).

Tagantjärele töövõimetuslehte ei väljastata! Esimesel võimalusel võtke meiega ühendust!