Töövõimetuslehed

  • Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Esimesel haiguspäeval või sellele järgneval tööpäeval peab tulema perearsti või pereõe vastuvõtule, täpsema aja saab telefoni teel kokku leppida.
  • Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul.
  • Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada (telefonitsi, meilitsi vm). Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

    Töövõimetuslehte tagantjärele ning e-maili teel ei vormistata!