Perearsti nimistusse registreerimine

  • Perearst võtab Teid nimistusse isiku enda või lapse vanema või eestkostja avalduse alusel.
  • Vastsündinud saavad küll ravikindlustuse automaatselt, kuid perearstile tuleb siiski esitada ka avaldus lapse nimistusse kandmiseks pärast lapse isikukoodi saamist.
  • Perearst võib keelduda isiku võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuuruse (2000 isikut või 2400 isikut kui perearsti juures töötab ka abiarst) või kui isiku alaline elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas.
  • Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, juba varem tema nimistusse kuuluvate isikute pereliikmeid.
  • Terviseamet võib määrata perearsti nimistusse isikuid, kes pole omale valinud perearsti, isiku alalise elukoha alusel. Terviseamet teavitab isikuid kirjalikult neile perearsti määramisest.
  • Teise perearsti nimistust üle tulles on vajalik allkirjastada taotlus ning kindlasti tuua eelmise perearsti käest väljavõte ambulatoorsest kaardist või selle koopia.