Tervisetõendid

Autojuhi tervisetõend.

Perearst saab anda tervisetõendit A-, AM-, B-, BE-, C- ja CE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki juhid, ja T-kategooria traktori ning liikurmasinate juhtidele.

Teiste kategooriate sõidukite juhtidel, kutselistel juhtidel (nt. taksojuhid, alarmsõiduki juhid) ja sõiduõpetajatel on vajalik pöörduda Liiklusmeditsiini komisjoni. Liiklusmeditsiini komisjonid asuvad Tallinnas iga suurema polikliiniku juures. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määusega.

Alates 1. aprillist 2015 tuleb tervisetõend esitada vaid digitaalselt.

Enne vastuvõtule tulemist täitke ära tervisedeklaratsioon. Seda saate täita aadressil www.digilugu.ee (deklaratsiooni täitmiseks tuleb lehele siseneda id-kaardi või mobiil-id abil).

Juhul kui teil puudub võimalus elektroonset tervisedeklaratsiooni täita, siis paberversiooni saate pereõelt või ise välja printida aadressilt:

·         eesti keeles: Tervisedeklaratsioon.est

·         vene keeles: Tervisedeklaratsioon.rus

·         inglise keeles: Tervisedeklaratsioon.eng

Tervisedeklaratsiooni täitmisel patsiendiportaalis kuvatakse täitjale eeltäidetud tervisedeklaratsioon, millele on kantud juba tervise infosüsteemis olevad terviseandmed (sh taotleja diagnoosid, ravimid, operatsioonid jm). Täitja ülesandeks on täiendada juba olemasolevaid andmeid. Täidetud tervisedeklaratsioon tuleb digiallkirjastada. Juhul kui tervisetõendi taotleja on patsiendiportaalis tervisedeklaratsioonid kunagi juba täitnud, esitatakse talle tervisedeklaratsioon täitmisel lisaks viimase seisuga tervise infosüsteemi terviseandmetele ka andmed, mida tervisetõendi taotleja ise tervisedeklaratsioonile viimati sisestas. Taotleja saab oma viimati sisestatud andmeid muuta või täiendada. Alati kehtib ainult üks, st viimane digiallkirjastatud tervisedeklaratsioon.

Paberil täidetud tervisedeklaratsiooni saate kasutada vaid ühel vastuvõtul. Digiallkirjastatud tervisedeklaratsioon kehtib 30 päeva.

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel võtke kaasa:

  1. isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)

  2. juhiload (nende olemasolul)

  3. alaliselt või ajutiselt juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms)

  4. sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus (juhul kui Teid on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt politsei kirjaliku otsuse alusel)

  5. täidetud tervisedeklaratsioon paberil (juhul kui Teil pole täidetud tervisedeklaratsioon elektroonselt)

NB! Peale tervisedeklaratsiooni täitmise saad portaalis www.digilugu.ee vaadata Tervise infosüsteemis paiknevaid terviseandmeid, mis on tervishoiuteenuste osutajad esitanud Sinu kohta. Siia kogutakse kõige olulisem meditsiiniline informatsioon ning see on portaali vahendusel kättesaadav ainult Sinu arstidele ning Sulle. Portaalis “Minu e-tervis” näed Sa oma terviseandmeid, saad esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud Sind enda esindajaks.

Relvaloa tervisetõendi

Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

NB! Autojuhi ja relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele.