Muud tõendid

Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised. Tasuliste teenuste hinnakirjaga on võimalik tutvuda siin.

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, väljastatakse 15 päeva jooksul.

Igasuguseid tõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele!