Hinnakiri

Koduvisiit (väljaarvatud rasedad ja alla 2 aastased lapsed)

Koduvisiitidele registreerimine 08:00 – 12:00

5

Sõidukijuhi tervisetõend I-grupp (A ja B kat.) ja II-grupp (kutseline C, D, E kat.)

Sõidukijuhi tervisetõend täidetud paberikandjal

20

25

Tõend kõrgkooli, tehnikumi, laagrisse, basseini, spordiklubile…

2

Tööga seotud tervisetõendid

20

Tervisetõend relvaloa taotlejale

25

Tõend välisriiki, pangale, kindlustusele, kaitseliit, abipolitseinikule

5

Krüoteraapia korduv protseduur

5

Saatekirja duplikaat, vaktsineerimispassi duplikaat

2

Kindlustamata isiku esmane vastuvõtt

20

Kindlustamata isiku korduv vastuvõtt

15

Koduvisiit kindlustamata isiku juurde

30

Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt

10

Dokumendi väljastamise eest ei tohi  küsida tasu, kui see väljastatakse haigekassale, õiguskaitseorganile, ühelt raviasutuselt teisele, töövõimetusekspertiisiks, puude raskusastme määramiseks või muudel seadusega sätestatud juhtudel