Hinnakiri

Koduvisiit (väljaarvatud rasedad ja alla 2 aastased lapsed)

Koduvisiitidele registreerimine 08:00 – 12:00

5
Sõidukijuhi tervisetõend I-grupp (A ja B kat.) ja II-grupp (kutseline C, D, E kat.)

Sõidukijuhi tervisetõend täidetud paberikandjal

30

35

Tööga seotud tervisetõendid 25
Tervisetõend relvaloa taotlejale 50
Tõend pangale, kindlustusele 25
Tõend kõrgkooli, tehnikumi, laagrisse, basseini, spordiklubile… 5
Krüoteraapia korduv protseduur 5
Kindlustamata isiku esmane vastuvõtt 30
Kindlustamata isiku korduv vastuvõtt 20
Perearsti koduvisiit kindlustamata isiku juurde 100
Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt 15
Dokumendi väljastamise eest ei tohi  küsida tasu, kui see väljastatakse haigekassale, õiguskaitseorganile, ühelt raviasutuselt teisele, töövõimetusekspertiisiks, puude raskusastme määramiseks või muudel seadusega sätestatud juhtudel