Tule vaktsineerimisele COVID-19 vastu!

Palun, tule vaktsineerima!

Usume siiralt, et soovid liikuda tagasi normaalse elukorralduse suunas. Seda saame teha COVID-19 vastu vaktsineerimisega. 

Vaktsineerimine toimub Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaani järgi.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgiks on

 • kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt,
 • ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, 
 • vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele, 
 • kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Ära kahtle, vaid palun tule vaktsineerima, kui oled kuulnud, et järg on Sinu käes. 

Vaktsineerimisele saab aega broneerida Ida-Virumaal järgmiste kanalite kaudu

 • Ida-Viru Keskhaigla kõnekeskus tööpäeviti kell 8.00-18.00 telefonil 331 1133 
 • Tervisekeskus Corrigo kõnekeskus tööpäeviti kell 8.00-16.30 telefonil 333 1100; nädalavahetusel ning riigipühadel telefonil 5389 3520; samuti e-posti teel registratuur@corrigo.ee 
 • S Silmarõõm kõnekeskus esmaspäevast reedeni kell 10.00-18.00, nädalavahetustel ja riigipühadel kell 10.00-14.00 telefonil 638 0003 
 • Narva Haigla registratuur tööpäeviti telefonidel 356 1144, 357 2778, 357 2779

Kust leida infot, kui mul on vaktsineerimist või minu tervist puudutavaid täpsustavaid küsimusi?

 • oma perearstilt
 • veebilehelt www.vaktsineeri.ee
 • riigiinfo telefonilt 1247

Üldiste küsimustega saab tööpäevadel pöörduda Eesti Haigekassa infotelefonile 669 6630 ning tervisega seotud küsimuste korral aitab perearstide nõuandeliin 1220.

Пожалуйста, приходи на вакцинацию!

Мы искренне верим, что ты хочешь вернуться обратно к нормальной жизни. Этого можно достичь с помощью вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в Эстонии проходит по плану вакцинации от COVID-19.

Целью вакцинации от COVID-19 является:

 • Защита лиц, входящих в группы риска, у которых заражение COVID-19 может вызвать тяжёлое течение болезни,
 • Предотвращение и уменьшение количества случаев заболевания и смертей, вызванных COVID-19,
 • Уменьшение нагрузки на систему здравоохранения и экономику,
 • Обеспечение нормального функционирования общества.

Не сомневайся, просто приходи на вакцинацию, когда узнаешь, что подошла твоя очередь.

Время на вакцинацию в Ида-Вирумаа можно забронировать по следующим каналам:

 • Через общегосударственную дигитальную регистратуру по адресу www.digiregistratuur.ee или www.digilugu.ee
 • Через центр обработки звонков Ида-Вируской центральной больницы по рабочим дням с 8.00-18.00 по телефону 331 1133 
 • Через центр обработки звонков Центра здоровья Corrigo по рабочим дням с 8.00-16.30 по телефону 333 1100, по выходным дням и государственным праздникам по телефону 5389 3520, а также по электронной почте registratuur@corrigo.ee 
 • Через центр обработки звонков S Silmarõõm с понедельника по пятницу с 10.00-18.00, по выходным дням и государственным праздникам с 10.00-14.00 по телефону 638 0003
 • Через регистратуру Нарвской больницы по рабочим дням по телефонам 356 1144, 357 2778, 357 2779.

Где можно получить дополнительную информацию, если появились вопросы по вакцинации или надо задать уточняющие вопросы, касающиеся моего здоровья?

 • У семейного врача
 • На интернет-странице https://vaktsineeri.ee/ru/
 • По общереспубликанскому телефону 1247